English
kWh

הספק החשמל המיוצר על ידי דוראל

דוראל תשתיות סביבתיות

דוראל תשתיות סביבתיות, הינה חברה יזמית לייזום פרויקטים בתחום תשתיות מים ושפכים ובכלל זה טיפול בפסולת אורגנית במתקני ביו-גז. החברה עוסקת בייזום, ניהול, מימון, הקמה ותפעול.

דוראל תשתיות סביבתיות המנוהלת על ידי מר יעקב צמח, מתמחה בפרוייקטים ובתהליכים מורכבים המשלבים מומחיות מתחומים שונים.

דוראל תשתיות סביבתיות פועלת באמצעות צוות מקצועי בשילוב מומחים חיצונים על פי הצורך.

ביו-גז

  • ביו-גז מופק בתהליך עיכול אנאירובי של פסולת אורגנית שמקורה בצואת בע”ח, מתעשיית המזון, פסולת חקלאית ופסולת ביתית.
  • ביו-גז כמקור של אנרגיה מתחדשת הנו מקור לאספקת אנרגיה יציבה וברת קיימא.
  • הניסיון העולמי במערכות ביו-גז הראה כי טכנולוגיית ביו-גז הינה שיטה חסכונית וידידותית לסביבה לטיפול בזבל ובפסולת נוזלית. ייצור ביו-גז מתאים ביותר במשקים שצריכים להתמודד עם כמויות גדולות של זבל נוזלי, תשטיפים, או מוצקים .
  • טכנולוגית ביו-גז היא אמצעי לטיפול בזבל אורגני, בשפכים, בוצה ובזבל אורגני, שמשלבת שימוש חוזר בתוצרי התהליך ושימוש בביו-גז לייצור אנרגיה. תוצרי הלוואי לאחר תהליך העיכול האנאירובי מיוצבים ביולוגית ואינם מהווים עוד גורמי זיהום או מטרד לסביבה. התוצרים ניתנים לשימוש כדשן מוצק, דשן נוזלי, מצע לגידול וכתוספי דישון.

ייעוץ בתחום תשתיות מים ושפכים / רגולציה

דוראל תשתיות סביבתיות מספקת שירותי ייעוץ, ניהול וליווי חברות וארגונים במגזר הפרטי והציבורי, יישובים ורשויות מקומיות.

לחברה ניסיון רב בעבודה מול גורמי הרגולציה השונים.

ניהול ותפעול מערכות ופרוייקטים

דוראל תשתיות סביבתיות מספקת שירותי ניהול ותפעול למגוון מערכות תשתית בתחומי המים, השפכים והאנרגיה .