English
kWh

הספק החשמל המיוצר על ידי דוראל

דוראל אנרגית רוח

 אנרגית הרוח הנה משאב אנרגיה מתחדשת נפוץ המהווה את משאב האנרגיה המוביל בעולם. מדינות רבות כגון דנמרק, ספרד, פורטוגל וגרמניה מובילות בייצור חשמל במתקני רוח ומדינות נוספות מצטרפות מדי שנה בקצב גידול של מעל 20% בייצור החשמל. מתקני הרוח הם היעילים בין מתקני האנרגיה המתחדשת ומהווים משאב אנרגיה מתחדשת משלים לאנרגיה הסולארית. הצפי לגידול בהיקפי הייצור ופריצות דרך במחקר ופיתוח יהפכו את מתקני הרוח ליעילים עוד יותר בשנים הקרובות. ענף ייצור החשמל בטורבינות רוח בעולם הינו ענף בוגר המשלב יתרונות של ניצול יעיל של משאב הקרקע, לצד יכולת טכנולוגית מוכחת וכלים פיננסיים זמינים למימון פרויקטים. טורבינת רוח הממוקמת בשטח המאפשר לה מקסום פוטנציאל (מבחינת גובה, תוואי ופני שטח), מחזירה את ההשקעה הראשונית בזמן קצר יחסית. מנהל התכנון במשרד הפנים אישר לאחרונה תכנית מתאר ארצית לרוח (תמ”א 10/ד/12) אשר קובעת את כללי והליכי התכנון לאישור הקמת מתקני רוח בישראל, טורבינות בודדות וחוות רוח. הסדרות רשות החשמל בתחום אנרגיית הרוח:

טורבינות רוח גדולות

עיקרי ההסדרה

 • ב-10.10.2011 פורסמה ע”י רשות החשמל הסדרה תעריפית לייצור חשמל באמצעות אנרגיית רוח – טורבינות גדולות.
 • היקף ההסדרה – 720 מגה וואט.
 • תכנון סטטוטורי במסגרת תוכנית מתאר ארצית תמ”א 10\ד\12.
 • על פי מדיניות משרד האנרגיה, פברואר 2016, תוכפל המכסה במטרה להגיע ליעדי הממשלה לשנת 2030 – 17% ייצור מאנרגיה מתחדשת.

פרמטרים בסיסיים להיתכנות מיזמים:

 • בחינת מיקום הצבת הטורבינות ביחס לבתי מגורים.
 • בחינת מהירות רוח באתר, וידוא התאמה לדרישות הסף של המיזם.
 • בחינת יכולת הוצאת החשמל לרשות החלוקה של חברת החשמל.
 • תיאום התכנית עם צה”ל ומשרד הביטחון.
 • תיאום התוכנית עם גופים “ירוקים” לרבות רשות הטבע והגנים.

לקבוצת דוראל אנרגיה, ידע וניסיון בקידום התהליכים הנדרשים ליזום הטורבינות, ובנוסף קשר הדוק עם יצרני הטורבינות המובילים בעולם. דוראל יוזמת מס’ פרויקטים בשותפות עם קיבוצים, באופן הבא:

 • יזום באמצעות תאגידים משותפים לדוראל ולקיבוצים.
 • קבלת החלטות בשקיפות באמצעות הנהלה משותפת לתאגיד המשותף.
 • בפרויקטים המשותפים לדוראל ולמס’ קיבוצים – אחוזי האחזקה בשותפות נקבעים בפועל ע”י מספר הטורבינות אשר מוצבות בשטחו של כל קיבוץ.

טורבינות רוח בינוניות

עיקרי ההסדרה

 • פעילות במסגרת הסדרת רשות החשמל לטורבינות בינוניות וקטנות בהספק מקסימלי של 50 קילוואט לטורבינה.
 • על פי ההסדרה, תשלם חברת החשמל תעריף מובטח של כ-1 ₪, צמוד מדד, לכל קוט”ש מיוצר בחוזה מובטח ל-20 שנה.
 • לדוראל שיתוף פעולה הדוק עם יצרנית הטורבינות המובילה בעולם לטורבינות רוח בינוניות Northen Power, אשר מלווה ותומכת בהקמת המיזמים אשר אנו מקדמים.

למידע נוסף על הפקת אנרגיה מרוח

הפקת אנרגיה מרוח מתבססת על הנוסחה של מהירות הרוח בשלישית במכפלת שטח הפנים של הלהבים. מהירות הרוח, כיוונה ואופי זרימתה הנם הגורמים החשובים ביותר להפקת האנרגיה בטכנולוגיה זאת.

למיקום מתקן הרוח חשיבות מכרעת. פרמטר נוסף הוא זרימה חלקה של הרוח. זרימה מעל ומאחורי משטחים מחוספסים יוצרת מערבולות אוויר אשר פוגמות באופן משמעותי ביותר בתפוקת האנרגיה. ככל שמיקום מתקן הרוח רחוק יותר ממכשולים (בגובה ובמרחק) תפוקת האנרגיה תהיה יעילה יותר.כלל זה נכון הן בסביבה העירונית והן בסביבה הפתוחה

למהירות הרוח כאמור השפעה מכרעת על הפקת האנרגיה.ככל שהטורבינה תותקן גבוה יותר סיכוייה להפיק אנרגיה גבוהים יותר, בין אם מדובר בטורבינה זעירה או גדולה

תרנים לטורבינות קטנות נעים בגבהים שבין 6 ל-40 מ’.

מדידות רוח מתבצעות ע”י הקמת תורן זמני ומדידת הרוח באמצעות מכשור ייעודי למשך 3-6 חודשים. גובה תרני טורבינות בהספקים גדולים יותר יכול להגיע ל-90 מ’ ומשך תקופת מדידת משטר הרוחות יכול להגיע לתקופה של שנתיים ויותר

טורבינה אנכית ואופקית

טכנולוגיית טורבינות הרוח נחלקת לשני סוגים עיקריים: טורבינה הוריזונטלית, הסובבת על ציר אופקי וטורבינה ורטיקלית אשר משלבת מערכת להבים באופן אנכי ובד”כ שטח הפנים הכולל המנוצל להמרת אנרגייה הרוח לחשמל בטכנולוגיה זאת הנו קטן יותר

ניצול שטח

מתקן רוח קטן מצריך ניצול שטח קרקע כולל של עד 40 מ”ר למתקן. מלבד היעילות בניצול השטח, מתקני הרוח מאפשרים שימוש כפול בקרקע לצרכים שונים, אותם ניתן לעשות לצד הפעלת המתקן, כגון: חקלאות, אחסנה, תעשייה וכיוצ”ב ופגיעתם בשימושים קיימים הנה מזערית