עברית
kWh

Doral's real - time national electricity output

קיבוץ חנתון